5 điểm nổi bật cần lưu ý khi lập mục tiêu Smart trong công việc

mục tiêu Smart

Mục tiêu Smart là từ viết tắt của khung tạo mục tiêu hiệu quả. Nó thể hiện 5 phẩm chất mà mục tiêu phải có: cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và kiểm soát được thời gian, giới hạn. Phương pháp SMART là một trong những công cụ phổ biến […]

Tiết lộ 5 lợi ích của mô hình kanban – Chìa khóa thành công doanh nghiệp

Là một doanh nghiệp nhỏ nhưng tôi đã từng bế tắc trong khâu quản lí nhân sự và công việc chồng chéo, hiệu quả năng suất thấp, lãng phí quá nhiều thời gian, sản xuất hàng hóa cái thiếu, cái dư. Nó làm cho tôi cảm thấy bế tắt, rối bời. Từ đây tôi cũng […]