GIẢI PHÁP

Chúng tôi hiểu những gì bạn cần

GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Kinh tế & Quản lý Tp.HCM là đơn vị đăng ký hoạt động khoa học & công nghệ được thành lập theo quyết định số 09/05/QĐ-KHQL do Hội Khoa học Kinh tế & Quản lý Tp. HCM. ký ngày 18/10/2005 và được Sở Khoa học & Công nghệ Tp. HCM. cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số 127/ĐK-KHCN ngày 02/12/2005.

Viện Kinh tế & Quản lý Tp.HCM là một tổ chức tư vấn và huấn luyện chuyên nghiệp về các kỹ năng làm việc cho nhân viên, lấy học viên làm trung tâm. Viện Quản lý & Kinh tế – IEM sử dụng các phương pháp huấn luyện hiện đại với mong muốn khơi dậy nhu cầu học hỏi vươn lên tại các Doanh nghiệp Việt Nam.

+ Xem chi tiết

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Đăng ký tư vấn miễn phí